PORFOLIOS

Dự án 08/2020

Đêm mưa phố vắng

Quạnh hiu giữ thành phố tĩnh mịt, cơn mưa ngang qua con phố quen thuộc…

Dự án 03/2020

Phim trường tĩnh lặng

Màn đêm hạ xuống, ánh đèn buông lên, bao nhiêu con người vẫn thầm lặng tiếp tục công việc…

Dự án 06/2019

Đêm bùng cháy

Ánh đèn vụt tắt, giọng hát vang lên, bao nhiêu đôi tay cùng hàng vạn tiếng thét vang lên…

Dự án 05/2018

Suy tư

Đèn mờ, lặng lẽ, chậm rãi, mắt nhắm và từng con chữ từ từ hiện lên…

Dự án 08/2020

Đêm mưa phố vắng

Quạnh hiu giữ thành phố tĩnh mịt, cơn mưa ngang qua con phố quen thuộc…

Dự án 03/2020

Phim trường tĩnh lặng

Màn đêm hạ xuống, ánh đèn buông lên, bao nhiêu con người vẫn thầm lặng tiếp tục công việc…

Dự án 06/2019

Đêm bùng cháy

Ánh đèn vụt tắt, giọng hát vang lên, bao nhiêu đôi tay cùng hàng vạn tiếng thét vang lên…

Dự án 05/2018

Suy tư

Đèn mờ, lặng lẽ, chậm rãi, mắt nhắm và từng con chữ từ từ hiện lên…